Цілі, Мета, Стратегія

Ціль

Agromino намагається бути одним з найефективнішим серед операторів інтегрованої продукції, від обробки землі, виробництва сільськогосподарської продукції, до її зберігання, маркетингу і транспортування із використанням методів стійкого землеробства.

Мета

Основну операційну увагу ми приділяємо високим показникам виробництва в поєднанні із жорстким управлінням витратами. Тому оперативною метою є виробництво нашої продукції за мінімальною можливою собівартістю за тону. Ми досягаємо цього за рахунок постійного підвищення ефективності наших технологій виробництва.

Стратегія

Загальна бізнес-стратегія групи Agromino охоплює будь-яку діяльність з доданою вартістю від обробки землі, подальшого впровадження сучасних технологій та досвідченого управління господарствами, на рівні із подальшою діяльності щодо зберігання та торгівлі, з метою досягнення максимальних цін для виробленої продукції Групи.

Загальну бізнес-стратегію Agromino можна узагальнити так:

01. Зосередження на масштабних кластерах сільського господарства

Компанія Agromino здійснює свої сільськогосподарські операції та розвиває сільськогосподарські угіддя в межах малих географічних районів (концентрація земель навколо однієї місцевості для зберігання зерна в радіусі приблизно до 75 кілометрів) з метою формування великих кластерів для вирощування зернових культур на землях понад 5 000 га, розмір яких виправдовує значні інвестиції та сприяє ефективності управління.

02. Поєднання техніки найвищої потужності західного та українського виробництва

Компанія Agromino орієнтується на використання в основному машин західного та українського виробництва, що забезпечує найбільш високу ефективність.

03. Залучення українсько та російськомовних фахівців до управлінської команди

Agromino покладається на місцевих керівників і менеджерів, які співпрацюють із європейськими консультантами. Всі консультанти мають західний досвід і при цьому вільно розмовляють українською та російською мовами. Це дозволяє компанії швидко впроваджувати технологічні та операційні ноу-хау для досягнення сучасних стандартів виробництва.

04. Вибіркове впровадження найкращої міжнародної практики

Agromino тісно співпрацює із провідними світовими агрономічними радниками та постачальниками технологій, щоби обрати та відібрати такі підходи, які були б найкращі для власного регіонального клімату та ґрунтів. Нові технології вперше випробовуються на визначених тестових полях компанії, перш ніж їх впроваджувати на масштабах всієї групи.

05. Власні елеваторні потужності для зберігання

Компанія Agromino намагається використовувати в першу чергу власні елеваторні потужності для зберігання продукції. Agromino має власні елеватори, що значно зміцнює незалежність власних господарств і торгівельного відділу. Власний торгівельний відділ в якості бізнесу дозволяє отримувати найкращі доступні ціни на продукцію через здійснення поставок як на внутрішньому ринку, так і на експорт.

06. Розвиток інтегрованих операцій з виробництва, зберігання та торгівлі продукцією

На основі своїх виробничих та складських потужностей компанія впровадила власні торгові операції. Це дозволяє досягти максимальних продажних цін на власну продукцію та мати доступ до бажаної торгівельної націнки за рахунок консолідації врожаю завдяки залученню і співпраці із дрібними регіональними фермерами, які не мають доступу до каналів розповсюдження.

07. Створення виробничих кластерів у географічно диверсифікованих районах, що дозволяє захиститись від впливу погодних умов

Agromino організовує свої виробничі кластери на великих відстанях один від одного, що дозволяє захиститись від регіональних погодних умов і забезпечує кращу прогнозованість грошових потоків на рівні групи.

08. Розширення земельного банку у чорноземному регіоні

Agromino продовжує нарощувати свій земельний банк у чорноземному регіоні України - регіоні, відомому дуже високою родючістю ґрунтів, що дозволяє вирощувати зернові та олійні культури за однією з найнижчих у світі показників «собівартості за тону».