General Meetings

Загальні збори

Загальні збори акціонерів мають найвищу компетенцію з усіх питань, що стосуються Компанії, відносно встановлення обмежень, які регулюються статутом.

Кожна акція у розмірі 1,00 євро має один (1) голос.

Загальні збори проводяться в районі Великого Копенгагена, Великого Таллінна, Великого Стокгольмського або Великого Празького районів.

Загальні збори скликаються радою директорів із повідомленням не менше ніж за два (2) тижні та не більше ніж чотири (4) тижні. Повідомлення публікується на веб-сайті Компанії та надсилається електронною поштою для всіх акціонерів, внесених до реєстру акціонерів, які просили про це.

Порядок денний та повні пропозиції, які мають бути представлені загальним зборам та, по відношенню до річних загальних зборів, річний звіт, перевірений аудитором, будуть доступні для ознайомлення акціонерам на веб-сайті компанії, не пізніше ніж за 2 тижня до загальних зборів.

Статті 84 (1) (2) та (2) Закону про Данські компанії (selskabsloven) застосовуються, згідно з якими право акціонера відвідувати загальні збори та голосувати за рішення визначається на основі акцій, що належать акціонеру на дату реєстрації. Реєстрація повинна бути за тиждень до дати проведення загальних зборів.

Акціонери можуть відвідувати загальні збори особисто або за довіреністю та разом із радником.

Будь-який акціонер має право брати участь і голосувати на загальних зборах, за умови, якщо акціонер подав заявку на вступну картку на такі загальні збори не пізніше ніж за три (3) дні до них. Вступні картки надаються акціонерам з правом відвідувати та голосувати на загальних зборах згідно зі статтею 8.4.

Якщо інше не передбачено Датським законом про компанії (selskabsloven), всі рішення на загальних зборах приймаються простою більшістю голосів.

Короткий розгляд оголошених питань, здійснений на загальних зборах, заноситься до протоколу і підписується головою зборів.

Мова загальних зборів – англійська і не пропонується синхронний переклад з датської мови та з неї. Документи, підготовлені для використання загальних зборів стосовно загальних зборів або після них, готуються англійською мовою.