Загальні збори

Загальні збори акціонерів мають найвищу компетенцію з усіх питань, що стосуються Компанії, відносно встановлення обмежень, які регулюються статутом.

Кожна акція у розмірі 1,00 євро має один (1) голос.

Загальні збори проводяться в районі Великого Копенгагена, Великого Таллінна, Великого Стокгольмського або Великого Празького районів.

Загальні збори скликаються радою директорів із повідомленням не менше ніж за три (3) тижні та не більше ніж чотири (4) тижні. Повідомлення публікується на веб-сайті Компанії та надсилається звичайною поштою чи електронною поштою для всіх акціонерів, внесених до реєстру акціонерів, які просили про це.

Не пізніше ніж за три (3) тижні до загальних зборів на веб-сайті Компанії публікується така інформація:

1) повідомлення про скликання загальних зборів;

2) загальну кількість акцій та права голосу на дату повідомлення;

3) всі документи, що підлягають поданню на загальні збори, у тому числі, у разі щорічних загальних зборів, щорічно перевіреного звіту;

4) порядок денний та повний текст усіх пропозицій, що подаються на засідання; і

5) форми поштового голосування та довіреності.

Статті 84 (1) та (2) Закону про Данські компанії (selskabsloven) застосовуються, згідно з якими право акціонера відвідувати загальні збори та голосувати за рішення визначається на основі акцій, що належать акціонеру на дату реєстрації.

Реєстрація повинна бути за тиждень до дати проведення загальних зборів.

Акціонери можуть відвідувати загальні збори особисто або за довіреністю та разом із радником. Акціонер може також голосувати поштовим голосуванням.

Будь-який акціонер має право брати участь і голосувати на загальних зборах, за умови, якщо акціонер подав заявку на вступну картку на такі загальні збори не пізніше ніж за три (3) дні до них. Вступні картки надаються акціонерам з правом відвідувати та голосувати на загальних зборах згідно зі статтею 8.4.

Якщо інше не передбачено Датським законом про компанії (selskabsloven), всі рішення на загальних зборах приймаються простою більшістю голосів.

Короткий розгляд оголошених питань, здійснений на загальних зборах, заноситься до протоколу і підписується головою зборів. Протокол та результати голосування оприлюднюються на веб-сайті Компанії не пізніше ніж через два тижні після дати проведення загальних зборів.

Мова загальних зборів – англійська і не пропонується синхронний переклад з датської мови та з неї. Документи, підготовлені для використання загальних зборів стосовно загальних зборів або після них, готуються англійською мовою.