Корпоративне управління

Корпоративне управління

Agromino A/S застосовує рекомендації, видані Комітетом з корпоративного управління «Кодекс» (the «Code”»), остання версія якого розміщена на веб-сайті www.corporategovernance.dk).

Принципи корпоративного управління в Agromino описані нижче та регулюються Статутом, чинним законодавством, Кодексом, Правилами процедур для обох Рад, вимогами обміну та ринковою практикою. Конкретне посилання стосується будь-яких сфер діяльностей, в яких Agromino відхиляється від цього Кодексу, як того вимагає принцип “дотримуйтесь або поясніть” у Кодексі.

Нижче заявлене від Agromino гарантує, що стандарти та принципи доброго корпоративного управління будуть дотримуватися постійно.

В управлінні Agromino беруть участь:

  • Загальні збори
  • Рада директорів
  • Виконавча рада

Загальні збори

Загальні збори акціонерів мають найвищу компетенцію з усіх питань, що стосуються Компанії, відносно встановлення обмежень, які регулюються статутом. Будь-яка акція надає один голос на Загальних зборах акціонерів. Члени Ради директорів та аудитор обираються Загальними зборами акціонерів.