Корпоративне управління

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Нижче заявлене від Agromino гарантує, що стандарти та принципи доброго корпоративного управління будуть дотримуватися постійно.

Принципи корпоративного управління в Agromino описані нижче та регулюються Статутом та чинним законодавством.

В управлінні Agromino беруть участь:

  • Загальні збори
  • Рада директорів
  • Виконавча рада

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Загальні збори акціонерів мають найвищу компетенцію з усіх питань, що стосуються Компанії, відносно встановлення обмежень, які регулюються статутом. Будь-яка акція надає один голос на Загальних зборах акціонерів. Члени Ради директорів та аудитор обираються Загальними зборами акціонерів.